FUNDUSZ ZDROWOTNY DLA NAUCZYCIELI

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN PRACY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA PEŁNIENIA DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE

 

Kliknij w jeden z powyższych linków