Ważne informacje 2016/2017

 

 

Stypendium szkolne 2016/2017

WNIOSEK - pobierz

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu netto ...

Czytaj więcej o stypendium

 

Rządowy Program Wyprawka Szkolna 2016/2017

WNIOSEK - Wyprawka Szkolna

Tabela dofinansowania zakupu podręczników

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami
...

Czytaj więcej o wyprawce

 

 

Jak wybrać plecak dla dziecka

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy prosi wszystkich rodziców o zapoznanie się z artykułem pani Olgi Zakolskiej pt. Ortopeda: idealny plecak szkolny nie za ciężki,
ze wzmocnioną ścianką i przegródkami”, który dostępny jest na stronie Wydawnictwa Wolters Kluwer SA poniżej:

ARTYKUŁ